Jam Tangan Emas & Berjenama, Beg | Pulangan Tunai Bernilai Tinggi! | JEWEL CAFÉ Malaysia

You can sell it right now at Jewel Cafe! Free assessment and consultation
1.Sebab Pengumpulan:
Privasi anda penting bagi kami dan kami tidak akan mendedahkan maklumat anda kepada pihak ketiga melainkan jika dikehendaki oleh undang-undang. Sebab pengumpulan data peribadi anda adalah untuk memberikan perkhidmatan pelanggan yang baik, dan penyimpanan yang selamat kerana diharuskan oleh undang-undang. Dengan menggunakan perkhidmatan Jewel Café, anda bersetuju bahawa maklumat yang diberikan adalah betul dan anda telah membaca terma dan syarat kami. Harap maklum, kami mungkin menggunakan maklumat anda untuk menghantar maklumat promosi, produk atau perkhidmatan baru, acara dan lain-lain.

2.Butiran Peribadi:
Anda harus memberikan maklumat peribadi anda seperti Nama Penuh, No. Kenalan, No. Kad Pengenalan / No. Pasport/ Lesen Memandu, Alamat, dan dokumen pengesahan lain.

3.Anda bersetuju Jewel Café menggunakan maklumat yang anda berikan seperti Tarikh dan Masa, Tempat, Syarikat & & Kaedah:
(1) Tarikh dan Waktu: Tempoh atau pesanan syarikat yang ada sesuai dengan undang-undang. (2) Tempat: Malaysia (3) Syarikat: Jewel Café, Cabang Jewel Café, mana-mana agensi atau kerjasama dengan Jewel Café, pihak berkuasa cukai dan pemerintah. (4) Kaedah: Jewel Café atau agensi kami akan menggunakan kenalan peribadi anda seperti No. Telefon, E-Mail, SMS untuk mempromosikan acara kami, maklumat promosi.

4.Keistimewaan anda:
(1) Anda dapat berkonsultasi, meminta salinan pelanggan, Jewel Café perlu meminta biaya pemprosesan. (2) Anda perlu meminta pengisian atau pembetulan maklumat peribadi anda. (3) Anda perlu meminta Jewel Café untuk berhenti mengumpulkan, menangani atau menggunakan atau meminta untuk membatalkan maklumat peribadi anda.

5. Jewel Café akan mempromosikan penjualan atau acara dengan menggunakan maklumat peribadi yang anda berikan. Jewel Café berhak untuk mempromosikan selama tempoh atau pesanan yang ada sesuai dengan undang-undang.

6. Apabila tempoh yang ada tamat atau pada tarikh akhir, anda dipersetujui Jewel Café menyimpan, mengendalikan dan mengumpulkan maklumat peribadi anda. Sekiranya mereka adalah orang lain daripada Jewel Café, cawangan, mana-mana agensi dan kerjasama dengan Jewel Café, pihak berkuasa cukai dan kerajaan menggunakan maklumat peribadi anda, anda boleh meminta berhenti mengumpulkan dan menyimpan atau menggunakan.

7. Anda berhak memilih untuk memberikan maklumat peribadi anda dan membenarkan Jewel Café mengumpulkan dan menggunakannya. Jewel Café berhak untuk tidak melayan anda sekiranya maklumat peribadi anda tidak lengkap, atau maklumat palsu / maklumat peribadi palsu. Maaf atas kesulitan yang ditimbulkan.

8. Anda jelas memahami dan menyetujui Dasar Peribadi dan kehendak Undang-undang dan peraturan. Anda bersetuju bahawa maklumat peribadi anda akan disimpan dan dikumpulkan oleh Jewel café.

<Khidmat Pelanggan>
Crane Central Sdn. Bhd.
Emeljewel-cafe-au2@crane-a.co.jp

Created:Year 2007, 1st May
Edited:Year 2016, 12th July
Crane Central Sdn. Bhd.
Person In-Charge: Jun Arakaki

Cari Cawangan Jewel Cafe Terdekat

Kakitangan wanita profesional kami akan menyediakan perkhidmatan dengan penilaian kelajuan dalam masa minimum 10 minit dari lawatan anda ke pembayaran.
Kami mengesyorkan Pembelian Berasaskan Kedai untuk anggaran pantas dan perundingan profesional.