業界最大級の高価買取!

Perkara yang anda perlu tahu! Cop dan titik logam berharga | JEWEL CAFÉ Malaysia

Jenis dan sifat logam berharga

Logam berharga bermaksud logam langka dengan pengeluaran yang rendah, iaitu emas (Au), platinum (Pt), perak (Ag), iridium (Ir), osmium (Os), paladium (Pd), ruthenium (Ru), rhodium (Rh), 8 jenis logam. Kesemua logam ini mempunyai ketahanan hakisan dan ketahanan asid, selain mempunyai sifat kimia yang berharga.

Titik ukiran

Logam berharga dicop untuk menunjukkan maklumat seperti jenis dan ketulenannya, dan cop itu adalah berbeza bergantung kepada sesuatu barang. Untuk barang seperti jongkong, cop diukir dengan besar dan jelas, terdapat juga cop yang sukar difahami bergantung kepada barang dan sifat yang tidak dapat dibaca melainkan anda melihatnya dengan menggunakan kanta pembesar.

Kandungan ukiran (cop)

Di samping itu, selain dari jenis logam dan ketulenan cincin, ukuran permata dan jenama juga turut dicop. Contohnya, jika ianya berlian, dicop “D”, zamrud dicop “E”, dan jika ianya rubi, dicop “R”. Selain itu, jika ruang adalah terhad, maka “0.28ct” akan dicop “.28”.

Sasaran pembelian Jewel Café

Jewel Cafe membeli semua jenis emas dan logam berharga. Bukan hanya barang kemas dan syiling emas, kami juga menilai gigi emas, serbuk emas, patung Buddha emas, dan pengeluaran perindustrian yang diperbuat daripada logam berharga. Jewel Cafe turut menerima jika anda tidak tahu jenis sesuatu logam itu. Ianya akan ditentusahkan dengan menggunakan mesin khas yang dapat membezakan jenis dan ketulenan sesuatu logam. Terdapat juga kes dimana emas dicampur dengan bahan yang tidak mengandungi emas. Mengunjungi kami di Jewel Café juga adalah satu kelebihan kerana menyediakan penilaian percuma.

To learn more about the Key-Terms when buying with Jewel Cafe
Click
Here
Play Now With A Chance To Win Up To 10% Purchase Price Up Coupon
Seasonal Limited Roulette!
page top
page top